O nás

     EDUCA je jedním ze středisek Diakonie AC a bylo založeno v listopadu 2017 jako středisko pro vzdělávání. Naším cílem je usnadnit pracovníkům a služebníkům v církvi vzdělávání v nejrůznějších oblastech, které jsou pro jejich práci potřebné tím, že kompletně připravíme i zrealizujeme semináře a kurzy podle jejich potřeb a požadavků – zajistíme lektory, pozvánky a propagaci, vhodné prostory, potřebné technické zázemí i případné občerstvení.

     Pod hlavičkou tohoto střediska budou i nadále probíhat kurzy Doprovázení, které jsou Diakonií AC pořádány od roku 2011. Postupně bychom chtěli nabídku rozšiřovat o další témata. Kurzy budou vycházet z potřeb církve, ale budou otevřené i pro širší veřejnost.