Připravujeme

„POSLEDNÍ ÚSEK CESTY“

  Jak zmírnit trápení těžce nemocných a umírajících službou doprovázení? Jak pomoci překonat situace po úmrtí v rodině?

Na podzim 2018 pro Vás připravujeme další blok seminářů „Poslední úsek cesty“, jejichž cílem je seznámit se s možnostmi péče a pomoci nemocným a umírajícím včetně služby rodinám nemocných a pozůstalým.

Semináře jsou otevřeny všem, kteří mají o toto téma a následnou službu nemocným a pozůstalým zájem.

Bližší informace o náplni těchto seminářů ZDE